strona główna         do pobrania


Program Płatnik stworzono specjalnie dla płatników składek. Zapewnia on pełną obsługę dokumentów ubezpieczeniowych i wymianę informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Program przeznaczony jest do instalowania i użytkowania przez płatników składek oraz podmiotów upoważnionych, w tym pracowników biur rachunkowych, którzy instalują program PŁATNIK po raz pierwszy, lub używali wcześniejszych wersji programu.

  Program został zmodyfikowany w zakresie:
 • zmiany związane z wprowadzeniem mechanizmów pobierania i aktualizacji danych z repliki KSI (danych płatnika i ubezpieczonych, statusów przetworzonych dokumentów, słowników i parametrów wyliczeniowych, krytyczności reguł weryfikacji) i utrzymania tych danych w programie, w tym:
  • wprowadzenie mechanizmu odbioru danych z ZUS po podpisaniu przez płatnika z wykorzystaniem certyfikatu kwalifikowanego, oświadczenia o prawie do jego odbioru oraz przekazaniu niezbędnych do uwierzytelnienia danych z dokumentów przekazanych do ZUS,
  • identyfikacja i aktualizacja kartotek ubezpieczonych na podstawie danych z KSI,
  • raportowanie pobierania danych z KSI,
  • rozszerzenie zakresu kartotek płatnika i ubezpieczonych oraz zablokowanie manualnej edycji kartotek, które zostały potwierdzone w ZUS
  • rozszerzenie zakresu i zablokowanie manualnej edycji parametrów wyliczeniowych
  • zmiany w algorytmach łączenia kartotek,
  • zmiany zakresu inicjalnego wypełniania dokumentów,
  • zmiany w algorytmach importu dokumentów,
  • zmiany w algorytmach archiwizacji danych płatnika,
  • zmiany w algorytmach tworzenia, testowania, konwersji, migracji i optymalizacji bazy danych,
  • usunięcie funkcjonalności związanej w obsługą Wyciągów z CRU,
 • dodanie funkcjonalności potwierdzania przetworzenia dokumentów ubezpieczeniowych na podstawie danych z ZUS:
  • aktualizacja stanu przetworzenia dokumentów w ZUS,
  • wprowadzenie nowych statusów dokumentów,
  • dodanie numeracji dokumentów i bloków wielokrotnych w KEDU,
 • wprowadzenie indywidualnego schematu podlegania i finansowania składek,
 • rozszerzenie zakresu informacyjnego dokumentów rozliczeniowych:
  • zmiany związane z prezentacją na formatkach ekranowych formularzy
  • dostosowanie struktury bazy danych do zmienionego zakresu informacyjnego formularzy
  • zmiany w zakresie importu i kopiowania dotychczasowych dokumentów do nowych struktur oraz dostosowanie kreatorów dokumentów rozliczeniowych tworzących raporty i deklaracje na podstawie starych struktur (wprowadzenie mechanizmów konwersji)
  • zmiany dotyczące archiwizacji i odtwarzania z archiwum dokumentów oraz migracji dokumentów między bazami
  • zmiana struktury kedu
  • uwzględnienie rozszerzonego zakresu w wydrukach dokumentów
 • uwzględnienienie na dokumentach rozliczeniowych ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RZA nowego zakresu informacyjnego formularzy (w ramach prezentacji i korygowania źródeł finansowania),
 • zmiany w mechanizmach wysyłki dokumentów ubezpieczeniowych:
  • dodanie funkcjonalności blokowania w określonych sytuacjach wysyłki dokumentów do ZUS,
  • dodanie algorytmów kontroli wysyłki pary dokumentów ZWUA/ZUA/ZZA jako zgłoszenie zmiany (wyrejestrowanie ubezpieczonego/zgłoszenie ubezpieczonego) w jednej przesyłce,
  • dodanie funkcjonalności blokowania przekazywania do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w tej samej przesyłce,
  • dodanie usługi umożliwiającej potwierdzenie danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej oraz płatnika - osoby fizycznej w rejestrze RU PESEL.
 • aktualizacja komponentów programu i reguł weryfikacji,
 • rezygnacja z obsługi systemu Windows 95 i Windows NT.
 • integracja z komponentami weryfikacji dokumentów, w tym obligatoryjna instalacja motoru baz danych SQL Server na potrzeby komponentów weryfikacji.

Na stronie do pobrania dostępna jest aktualna wersja programu Płatnik (9.01.001 A) wraz z plikiem poprawek (9.01.001 F).
  o programie

 strona główna      do pobrania 

© 2014 Asseco Poland S.A.